Římskokatolická farnost Kamenice nad Lipou


zámek kostel kaple
zámek Kamenice nad Lipou farní kostel Všech svatých kaple sv. Máří Magdaleny na Brádle


Farní knihovna
Farní prodejna
Farní listy
Farní charita
Zájezdy
Fotogalerie


ODKAZY:

Biskupství České Budějovice
farnost Pelhřimov
farnost Jindř. Hradec
farnost Kaplice
farnost Pacov

Svatá Hora
TV NOE
Christnet
Karmelitánské knihkupectví

Oprava kaple sv. Máří Magdaleny na Brádle

Na letošní rok připravuje Římskokatolická farnost Kamenice nad Lipou zahájení oprav hřbitovní kaple sv. Máří Magdaleny na Brádle. Poslední opravy proběhly v roce 1997 a jak si jistě návštěvníci hřbitova mohli všimnout, především střešní krytina z dřevěného šindele je vlivem povětrnostních vlivů v havarijním stavu a vyžaduje kompletní výměnu. V některých místech šindel zcela chybí a do kaple zatéká. Na mnoha místech dochází také k odpadávání vnější omítky a olupování nátěru kaple.

V roce 2023 jsou předpokládané náklady na první etapu oprav vyčísleny na částku 900 000 Kč, celkové náklady pak budou téměř 2 700 000 Kč. Na opravy bude farnost žádat dotace z Havarijního programu Ministerstva kultury ČR a z programu „Dotace na obnovu kulturní památky“ z Fondu Kraje Vysočina.

Sbírka na opravu:

Budeme rádi za jakýkoliv finanční dar (lze uplatňovat snížení daňového základu)

  • Účet farnosti: 621213359/0800
  • QR platba

Program akcí v kapli:

Na podporu rekonstrukce proběhne několik akcí přímo v kapli na Brádle.

  • 7. dubna 2023 od 9.00 hodin - Velký pátek - křížová cesta
  • 23. dubna 2023 od 14.00 hodin - benefiční koncert (Plakát)
  • 2. června 2023 od 17.00 hodin - Noc kostelů
  • 22. července 2023 - mše (sv. Máří Magdalena)
  • 2. listopadu 2023 - mše (Slavnost Všech svatých)

Průběžné informace z příprav a průběhu oprav můžete sledovat na těchto webových stránkách a také na Facebooku www.facebook.com/farnostkamenice.

Kaple sv. Máří Magdaleny je významnou kulturní památkou. Její základy byly položeny roku 1348 Dobešem II. z Bechyně. Kaple je osmiúhlá o úhlopříčce 10,1 m a má vysokou, jehlanovou, šindelem pokrytou střechu s cibulkou. K základním přestavbám došlo v letech 1554, 1595 a 1840. Při poslední přestavbě v roce 1840 byla kaple rozšířena o kryptu pro rodinu Geymüllerových. V roce 1937 byly v kapli objeveny dosti nezřetelné fresky z konce 16. století. V kapli jsou slouženy mše svaté vždy ve svátek sv. Máří Magdaleny a v den Památky zesnulých.


Úvodní stránka
Bohoslužby
Aktuality
Dějiny farnosti
Kamenice nad Lipou
Spravované farnosti:
       Těmice
        Mnich
        Lidmaň
        Častrov

Bankovní spojení