Římskokatolická farnost Častrov

farní kostel sv. Mikuláše vnitřek kostela sv. Mikuláše farní kostel sv. Mikuláše


Farní knihovna
Farní prodejna
Farní listy
Farní charita
Zájezdy
Fotogalerie


ODKAZY:

Biskupství České Budějovice
farnost Pelhřimov
farnost Jindř. Hradec
farnost Kaplice
farnost Pacov

Svatá Hora
TV NOE
Christnet
Karmelitánské knihkupectví

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST ČASTROV

Duchovní správce exkurendo

P. Mgr. Václav Šika

sídlo: Husovo náměstí 94

394 70 Kamenice nad Lipou

Mobilní telefon: 607857160

Pravidelná mše svatá:

   NEDĚLE V 11.00 HODIN

Ve čtvrtek v sudém týdnu mše svatá v 16.00 hodin.

viz bohoslužby

Z historie farnosti


     Kostel v Častrově byl založen už kolem roku 1350 a byl zasvěcený 
 sv. Mikuláši. Zřídil jej kamenický pán Dobeš z Bechyně (1312 - 61),  významná osobnost už za vlády Jana Lucemburského. Později se stává  oblíbencem Karla IV. a vystupuje jako jednatel jeho poselství v cizině.  
 Již od roku 1350 je při kostele zřízena nižší plebánie (fara). V roce 1384  je kostel připomínán jako farní, t.z. měl svého kněze
; později přifařen ke  Kamenici nad Lipou; r. 1761 obnovena farnost. Matriky od r. 1761.  Kostel sv. Mikuláše původně gotický; obnoven pozdně barokně r. 1761.

 Do farnosti patří:

 Častrov, Ctiboř, Metánov, Pelec, Perky.

 Další fotografie kostela zde

Obec Častrov - oficiální web obce - www.castrov.cz


Úvodní strana
Bohoslužby

Aktuality
Dějiny farnosti
Kamenice n.L.

Spravované farnosti:
     Částrov
     Těmice
      Mnich

Bankovní spojení