Římskokatolická farnost Těmice


Těmice
Těmice
Těmice
farní kostel sv. Jana Evangelisty vnitřek kostela sv. Jana farní kostel sv. Jana Evangelisty


Farní knihovna
Farní prodejna
Farní listy
Farní charita
Zájezdy
Fotogalerie


ODKAZY:

Biskupství České Budějovice
farnost Pelhřimov
farnost Jindř. Hradec
farnost Kaplice
farnost Pacov

Svatá Hora
TV NOE
Christnet
Karmelitánské knihkupectví

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST TĚMICE

Římskokatolická farnost Těmice k 31. 12. 2019 zanikla a byla sloučena s Římsko-
katolickou farností Kamenice nad Lipou. Práva a povinnosti zaniklé farnosti 
přešly s účinností k 1. 1. 2020 na nástupnickou farnost. Farnost Těmice 
končí jako samostatný právnický subjekt (IČO farnosti) a stává se filiální farností 
s Kamenicí nad Lipou

Duchovní správce exkurendo

P. Mgr. Václav Šika

sídlo: Husovo náměstí 94

394 70 Kamenice nad Lipou

Mobilní telefon: 607857160

Pravidelná mše svatá:

   V SOBOTU V 17.00 HODIN

(v letním období v 18.00 hodin)

s nedělní platností


Z historie farnosti

Kostel sv. Jana Evangelisty původní gotický ze 14. století, jednolodní, s předsíní na jižní straně, s hranolivitou věží v západním průčelí a pravoúhlým presbytářem s obdélníkovou sakristií na severní straně. Na jižní straně předsíně profilovaný portálek. Mobiliář novodobý, barokní.

Plebáníe r. 1359, po r. 1620 filiální ke Kamenici n.L., lokalie r. 1785, farnost r. 1858, matriky od roku 1787. 

Do farnosti patří: Těmice, Babín, Drahoňov, Benešov, Dráchov, Knížata, Krumvald, Nový Drahoňov.

Střípky z farní kroniky

1830    pořízeny do kostela varhany
1881    změna patronátu - prodej černovického velkostatku hraběnce
            Amélii de Reichenbach
1887    postaven nový oltář - František Cigler, pozlacovač Jihlava
1888    rodák těmický Václav Spěvák vysvěcen na kněze
1890    posvěcena nová hasičská stříkačka dne 15.6.
1897    stavba fary, nová studně, schody na věž, stavba silnice z Dráchova do Těmic
1899    dokončení stavby fary
1903    kolaudace oprav na faře, krupobití zničilo veškerou úrodu
1908    střecha na věži nákladem osadníků pobita šindelem
1909    věž i kostel dostaly nový hromosvod  
1912    17.3. zemřela urozená Amélie de Reichenbach, patronka zdejšího kostela
1913    plot kolem fary nákladem 1732 zlatých
1914    dne 31.12. 1913 se ztratil František Drbal, vyminkář z Bohutína. Nalezen až
            dne 8.3.1914 zmrzlý v zádušní houšti v Hutích
1917    sejmutí umíráčku
1926    nový umíráček
1929    krutá zima, cesty neschůdné, vodovod na faru


Kněží na těmické faře

1. Jan Popelka od 1787 do 1798
2. František Rubricius od 1798 do 1801
3. František Hanikýř od 1801 do 1808
4. Ignác Mach od 1808 do 1823
5. František Edelmann od 1823 do 1852
6. Matěj Tesař od 1852 do 1854
7. Josef Svoboda od 1854 do 1860
8. František Vojta od 1860 do 1882
9. Václav Prošek od 1882 do 1909
10. Vojtěch Slunečko od 1910 do 1924
11. František Stupka od 1925 do 1933
12. Jan Zévl od 1934
13. Matěj Farka od 1940 do 1963
14. Vladimír Třebín od 1963 do 1964
15. Václav Matějů od 1964 do 1988
16. Josef Charypar od 1988 do 1990
17. Imrich Važan od 1990 do 1991
18. Ladislav Daněk od 1991 do 1992
19. František Hochman od 1992 do 1993
20. Ladislav Daněk od 1993 do 2002
21. Mariusz Ratyňski od 2002 do 2004
22. Hroznata František Janoušek od 2004 do 2013
23. P. Václav Šika od 1.7.2013


Úvodní strana
Bohoslužby

Aktuality
Dějiny farnosti
Kamenice n.L.

Spravované farnosti:
     Těmice
      Mnich
      Častrov

Bankovní spojení


Zaniklá farnost Lidmaň