Římskokatolická farnost Kamenice nad Lipou

zámek kostel kaple
zámek Kamenice nad Lipou farní kostel Všech svatých kaple sv. Máří Magdaleny na Brádle


Farní knihovna
Farní prodejna
Farní listy
Farní charita
Zájezdy
Fotogalerie

FOTOGALERIE 3

V pondělí 4. 7. 2011 začala v kostele Všech svatých v Kamenici nad Lipou přestavba liturgického jádra presbytáře. 

Přestavba presbytářePřestavba presbytáře
Starý obětní stůl byl dočasně přemístěn před mřížku.

Stará dlažbaKrobka
Byla vytrhána dřevěná podlaha a odkryta stará kamenná dlažba.
V pravé části přesbytáře byla objevena hrobka - pravděpodobně kněžská.


Přestavba presbytářePřestavba presbytáře
Dne 13.7. byl zabetonován kamenný stupeň a základ pro ambon.


Přestavba presbytářePřestavba presbytáře
V týdnu od 18. do 22. 7. byl prostor za stupněm vydlážděn.

Malování presbytářeMalování presbytáře
V týdnu od 8. do 12. 8. bylo provedeno vymalování presbytáře.

Náhrobek
V levé části presbytáře se po odstranění dřevěné podlahy objevil
náhrobek hraběcí rodiny Paradisů z roku 1687.


Montáž starého oltářeMontáž starého oltáře

V týdnu od 22. 8. do 26. 8. byla namontována část starého oltáře Všech svatých.


Nový obětní stůlNový ambon

Nový oltářNový oltář

Dne 30. 8. zbudovala firma z Telče v presbytáři kostela
 nový mramorový obětní stůl, ambon a sedadlo pro kněze.

Hlavní oltář a nový obětní stůlRestaurovaná část hl. oltáře

Bylo dokončeno restaurování zavěšené části hlavního oltáře.

Nový oltářNový oltář
Nový oltář po zhotovení dřevěné  podlahy.

Nový oltář bude požehnán otcem biskupem
při mši svaté v neděli 13. listopadu v 10.30 hodin.

-------------------------------------------------------------------------

Táborák 2011Táborák 2011

Táborák 2011Táborák 2011

Táborák na farní zahradě v Kamenici n. L. dne 30. 6. 2011
Video z táboráku


Výňova studánka 1Váňova studánka 2

Váňova studánka 3Váňova studánka

Mše svatá u Váňovy studánky v lese u Bohdalína dne 31. 5. 2011

VELIKONOCE 2011
Boží hod velikonočníBoží Hod
Hod Boží velikonoční 25.4. - mše svatá s žehnáním pokrmů  v Kamenici n. L.


Boží hrob 1Boží hrob 2
Bílá sobota 23. 4. 2011 - Boží hrob v Kamenici n. L.


Večeře 1Večeře 2

Večeře 3Večeře 4
Zelený čtvrtek 21. 4. 2011 - společná večeře na faře v Kamenici n. L.


Květná neděleKvětná neděle
Květná neděle 17.4.2011 - svěcení ratolestí v Kamenici n. L.


TěmiceTěmice
Květná neděle 17.4.2011 - svěcení ratolestí v Těmicích


Kříž. cesta na BrádleKříž. cesta na Brádle

Kříž. cesta na BrádleKřížová cesta
Květná neděle 17.4.2011 - křížová cesta na Brádle


Další fototogalerie:  1  2  3  4


Bohoslužby
Aktuality
Dějiny farnosti
Kamenice nad Lipou
Spravované farnosti
       Těmice
        Mnich
        Lidmaň