Římskokatolická farnost Kamenice nad Lipou
a ostatní spravované farnosti

zámek kostel kaple
zámek Kamenice nad Lipou farní kostel Všech svatých kaple sv. Máří Magdaleny na Brádle


Farní knihovna
Farní prodejna
Farní listy
Farní charita
Zájezdy
Fotogalerie


ODKAZY:

Biskupství České Budějovice
farnost Pelhřimov
farnost Jindř. Hradec
farnost Kaplice
farnost Pacov

Víra.cz
Pastorace.cz
Svatá Hora
Rádio Proglas
TV NOE

Karmelitánské knihkupectví

Katecheté Pelhřimov

BOHOSLUŽBY A SETKÁNÍ
 VE SPRAVOVANÝCH FARNOSTECH

KAMENICE NAD LIPOU, MNICH, TĚMICE A ČASTROV 

V OBDOBÍ OD 28. 11.  DO 5. 12. 2021


NEDĚLE 28. 11.

1. NEDĚLE ADVENTNÍ

Žehnání adventních věnců ve všech farnostech.

MŠE SVATÁ V MNICHU

MŠE SVATÁ V KAMENICI N. L.

MŠE SVATÁ V ČASTROVĚ

   
   8.00

   9.30

  11.00

PONDĚLÍ 29. 11.


---
ÚTERÝ 30. 11.
Svátek sv. Ondřeje,
apoštola


---
STŘEDA 1. 12.

MŠE SVATÁ V KAMENICI N. L.

KATECHEZE PRO DOSPĚLÉ
NA FAŘE V KAMENICI N. L.

17.00

17.40

ČTVRTEK 2. 12.
MŠE SVATÁ V KAMENICI N. L.

MŠE SVATÁ V ČASTROVĚ

8.00

16.00
PÁTEK 3. 12.
Památka sv. Františka
Xaverského, kněze

MŠE SVATÁ V KAMENICI N. L.
po mši svaté adorace a svátostné požehnání
17.00
SOBOTA 4. 12.


RORÁTNÍ MŠE SVATÁ V KAMENICI
N. L. - po mši svaté snídaně na faře

MŠE SVATÁ V TĚMICÍCH


6.30


17.00

NEDĚLE 5. 12.

2. NEDĚLE ADVENTNÍ

Sbírka na bohoslovce!


MŠE SVATÁ V MNICHU

MŠE SVATÁ V KAMENICI N. L.

MŠE SVATÁ V ČASTROVĚ


   8.00

   9.30

  11.00


Modlitba růžence v neděli v Kamenici n. L. v 9.00 hodin.

Příležitost ke svátosti smíření vždy před mší svatou (na požádání).

Úvodní strana
Bohoslužby

Aktuality

Dějiny farnosti
Kamenice nad Lipou

Spravované farnosti:
       Těmice
        Mnich
        Častrov

Bankovní spojení


Zrušená farnost Lidmaň